(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatlerimiz

NORMA Kalibrasyon Yönetimi

Orjin Yazılım > NORMA Kalibrasyon Yönetimi

Kalibrasyon, kurumda kullanılan cihaz ve ekipmanların, üretici tarafından tavsiye edilen standartlar dahilinde çalışıp çalışmadığının ölçümlerini yapmak suretiyle, oluşan sapmaları tekrar standart seviyeye getirme işlemidir.  Sistem, kalibrasyon takibi yapılacak cihazların izlendiği, ölçüm değerlerinin takip edilerek veritabanında saklandığı ve raporlandığı, diğer modülleri ile tamamen entegre, kapsamlı bir kalibrasyon modülü barındırmaktadır.

Kalibrasyon Yönetimi

Kalibrasyon prosedürleri sistemde tutulduğu gibi, bir sonraki kalibrasyonun ne zaman ve nasıl yapılacağı da sistem tarafından belirlenir. Bununla birlikte kalibrasyon firmaları, teknik şartname ve sözleşmeler, kalibrasyona dahil cihazlar ve ölçüm periyotlarının da takibi bu modülde yapılır.

 • Sistem, takip edilebilen kalibrasyon sonuçlarını cihazların ölçülen gerçek değerleri ve olması gereken standart değerleri arasındaki farkları veritabanında saklayarak, cihazın zaman içindeki performans seyrinin takibine imkan verir.
 • Hatalı kalibre edilen cihazlar kolayca saptanabilir. Yönetim açısından önem taşıyan bu değerler sayesinde, karar destek mekanizmasına kaynak sağlanır ve cihazların bakımları, yeniden alımları esnasında bu bilgiler ışığında karar verilebilir.
 • Kalibrasyona gitmesi gereken cihazları takip eder zamanı yaklaştığında uyarır. kalibrasyondan gelmelerini izler.kalibrasyon
 • Kalibrasyon sertifikalarını ve etiketlerini hazırlar.
 • Kalibrasyon maliyetlerini ve geriye dönük hareketlerini takip eder.
 • Kalibrasyona gönderme sürecinde gerekli takibi yapar. Kalibrasyon teklifi isteme, randevu talebi gibi çıktıları hazırlar, kalibrasyon durumunu rapor eder yöneticiye bilgi mailleri yollar.
 • İleriye dönük kalibrasyon planlama takvimleri oluşturur.
 • Kalibrasyonu yapan ölçüm aletlerini ve bakımlarını takip eder.
 • Kullanım dışı bırakılan ölçüm aletlerine ait kayıtların takibini ve geriye dönük izlenmesini sağlar.
 • Kalibrasyon firmalarının belirlenen teslimat tarihlerini takip eder.
 • Kurumun sorumlu olduğu tüm denetimler için kaynak sağlar.
 • Kalibrasyon maliyetlerini takip ederek bütçeler için kaynak oluşturur.

 

Yazılım Özellikleri

» Kalibrasyon Prosedürleri
» Kalibrasyon Planlama Takvimleri
» Laboratuvar Entegrasyonu
» Testlerin ve Ölçme Cihazlarının Takibi
» Kalibrasyon Etiketleme ve Sertifika Takibi
» Kalibrasyon Raporları
Translate »