(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatlerimiz

Finansal İşlemler

Vergi İşlemleri :Araçlara ait vergi ödemelerinin takibi için kullanılır. Vergi geçerlilik tarihi yaklaşan, günü gelen ve  geçen vergi ödeme tarihleri ile ilgili kullanıcılar hatırlatıcı ve raporlar vasıtasıyla uyarılır. Aynı zamanda vergi ödemeleri için yapılan harcamalar da kayıt altına alınarak raporlanabilir.

Maliye bakanlığı tarafından her yıl belirlenen“MTV”(Motorlu Taşıtlar Vergisi) oranları sisteme aktarılarak araç filonuzun o yıla ait ödenmesi gereken vergi tutarları hızlı ve sağlıklı bir şekilde hesaplanabilir.

Sigorta İşlemleri:Sigorta işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde takibinin sağlanması, devam eden veya geçmiş sigorta poliçeleri ile ilgili tüm gerekli bilgilerin yönetimi için kullanılır. Sistem sayesinde poliçelerin ödeme tarihi, kapsam ayrıntıları görüntülenebilir. İşlemlerden doğan maliyetler sistem tarafından takip edilerek raporlanır. Geriye dönük poliçe bilgileri ise sistemde saklanarak, sigorta yenileme zamanlarında tutar belirleme ve firma seçiminde yönetime yardımcı olur.

Ceza İşlemleri :Ceza tutanakları tüm detaylarıyla sistemde kayıt altına alınarak, araçların ve sürücülerin trafik cezalarının takibi yapılır. Ceza giderleri, ceza sebepleri, ödeme tarihleri bununla birlikte sürücü bazında ceza puanı takibi de bu modül de yapılabilmektedir.

Kaza İşlemleri:Kaza detayları ile birlikte kazaya karışmış sürücü ve araç bilgileri yanı sıra, hasar bilgileri, sigorta detayları, maliyet ve geri ödeme bilgileri kaza işlemleri bölümünde takip edilir. Bu modül servis kayıtları ve sigorta işlemleri bölümleriyle entegre olarak çalışır. Kaza neticesinde meydana gelen hasarlara ait onarımların hangi poliçeler aracılığıyla ve hangi servis işlemleri ile uygulandığı takip edilebilir.

Araç Muayeneleri :Araçlar için uygulanan yasal zorunluluklardan olan yıllık araç muayeneleri ile ilgili bilgilerin takibi yapılır. Muayene bitiş tarihleri ile ilgili kullanıcılar hatırlatıcı vasıtasıyla uyarılırken, harcama bilgileri maliyet  raporlarına aktarılır.

OGS & KGS Giderleri ;OGS ve KGS kullanımından oluşan hareketler, maliyetleri ile birlikte harcama ya da sefer modülü aracılığıyla kayıt altına alınarak, firma veya sürücü bazında takip edilebilir.

Finansal İşlemler :Filo araçlarına ait satınalma, kiralama veya satış işlemlerinin takibi için kullanılır. Araç devir veya satış işlemlerine ait noter bilgileri tüm detaylarıyla kayıt altına alınabilirken, bu işlemlere ait orijinal satın alma veya satış faturası, makbuz ve banka kredi sözleşmesi vb. evraklar doküman yönetimi aracılığıyla sistemde saklanabilir. Ayrıca finansal işlemler sonucu oluşan maliyetler ilgili raporlara aktarılmaktadır.

Sürücü Takibi :ATS PRO sürücülerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı tam bir sürücü yönetimi çözümüdür. Yazılım sürücülere ait sicil kartları içerir. Aynı zamanda kaza bilgileri, ceza puanları, sürücü eğitim sertifikaları ve ehliyet bilgileri ,mesleki yeterlilik belgeleri, psikoteknik belgeleri ve her türlü doküman dijital ortamda saklanabilmektedir.

Aynı zamanda sistemden, tüm sürücülere ait günlük sefer hareketleri, çalışma süreleri ve km bilgileri, araç kullanım alışkanlıkları, sürücülere ait yakıt tüketim ortalamaları gibi bilgilerde detayları ile raporlanabilir.  

Taşıt Kartı Takibi : Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, taşıma faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari araçlarında bulundurmak zorunda oldukları yetki belgelerine ait detay bilgiler ve bitiş tarihleri sistem tarafından takip edilir.

Güncel Kilometre Takibi :  Kilometre sayaçlarının sistemde takibi yakıt kayıtları, sefer hareketleri, GPS kayıtları gibi farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. Sayaçların takibi sayesinde araçlara ait periyodik bakımlar, lastik ömürleri, ortalama yakıt tüketimleri gibi konular yönetilerek raporlanır,

Translate »