(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatlerimiz

“SEVESO” , “RCM” ve “RBI” Çalışmaları

 • Yayınlayan: Orjin Yazılım
 • Kategori: Genel, Orjin Yazılım, Pbt Pro
blank

Tüm yazılımlarımız “SEVESO” , “RCM”  ve “RBI” çalışmalarına uygun olarak güncelleniyor.

Ülkemizde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, etkilerinin azaltılması, kazalara zamanında ve etkin müdahale edilmesi amacıyla “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmış, 

30 Aralık 2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SEVESO yönetmeliği bu alanda faaliyet gerçekleştiren kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir.

Büyük Endüstriyel Kaza, herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını ifade etmektedir.

Yazılımlarımızda; tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, büyük kazaların tanımlanması, kaza riski taşıyan lokasyonların belirlenmesi, zamanında müdahale etmek ve yüksek seviyede etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve bu tedbirleri uygulamak için görev ve sorumlulukların düzenlemesi ile ilgili çalışmalar yapılabilmektedir.

Uygulamalar :

 • blankBüyük kaza tehlikesinin olduğu lokasyonların belirlenmesi
 • Büyük Kazaların Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve metedolijisi
 • Büyük kazalar karşısında alınacak tedbirlerin belirlenmesi
 • Parça Değişim Yönetimi
 • Güvenlik önlemlerinin ve talimatlarının belirlenmesi
 • Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verilerinin girilebilmesi ve takibi
 • Denetimler
 • Kaza Raporları
 • Güvenlik Raporları
 • Mühendislik Raporları
 • Kaza Güvenlik Sistemi Kurulması
 • Gerekli Dokümanlar ve Formlar

RCM  (Güvenilirlik merkezli bakım) ve RBI (Risk Bazlı Denetim)

Güvenilirlik, bir sistem veya parçanın, belirlenen süre ve şartlar altında, istenen fonksiyonları gerçekleştirebilme yeteneği olarak tanımlanır.blank

Tesisin bakımı ,süreçler, ekipman ve geçici kesintileride içine alan,güvenli işletme için Güvenilirlik Merkezli Bakım,

Risk Temelli Kontrol gibi güvenilirlik üzerine inşaa edilmiş uygulamaların benimsenmesidir. 

Güvenilirlik Merkezli Bakım (Reliability Centered Maintenance) işletmenizin bakım programını optimize edebilmeniz için geliştirilmiş BAKIM STRATEJİSİDİR.

GMB ve RCM’in amacı, muhtemel aksaklıkları ve arızaları ortadan kaldırırken, ekipmanlarınızın maksimum seviyede işlevselliğini sağlamaktır. Bu da, mevcut ekipmanlarınızın düzenli bakımı ve muhtemel arızalanmaların önceden tespiti ile mümkündür.

Mevcut sisteminizin, işlemenizin üretim kapasitesini karşılayabilmek için, her bir ekipman için sormanız gereken 7 soru vardır.

Ekipmanlarınızın görevi ve geçerli performansı nedir?

Ekipmanlarınız neden görevlerini yerine getiremez?

Arızalanma nedenleri nedir?

Arızaya ne sebep olur?

Her bir arızanın işletmeye maliyeti nedir?

Bu arızalanmaları engellemek için ne yapılmalıdır?

Geçerli bir yöntem bulunamazsa ne yapılmalıdır?

Faydaları :

 • Gereken güvenilirlikte ekipman satın alınmasını sağlar
 • Güvenilirlik, hatalar arasındaki ortalama sürenin hesaplanması ile sistem güvenilirliğini ve sürekliliğini sağlar
 •  Tehlikeli kimyasalların sınıflandırması ve bu kimyasalların miktarının takibi sağlanır. 
 •  Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu denetlenir.
 •  Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması sağlanır.
 •  Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi yapılır.
 •  Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları incelenir.
 •  Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi kullanılır.
 •  Doğru yerlerde doğru ölçümlerin yapılabilmesi sağlanır. (Bakım yönetiminde en önemli problem yanlış yerde yanlış ölçüm yapmaktır)

Translate »